Lista błędów na wyświetlaczu Vitodens 200-W

v
Kod usterki Stało-temp. Pogodowy Opis usterki Przyczyna usterki
10 X X Regulacja jak przy temperaturze zewnętrznętrznej 0°C Zwarcie w czujniku temperatury zewnętrznej
18 X X Regulacja jak przy temperaturze zewnętrznej 0°C Przerwa w czujniku temperatury zewnętrznej
20 X X Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu instalacji
28 X X Regulacja bez czujnika temperatury wody na zasilaniu (sprzęgło hydrauliczne) Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu instalacji
30 X X Blokada palnika Zwarcie czujnika temperatury wody w kotle
38 X X Blokada palnika Przerwa w czujniku temperatury wody w kotle
40 X Następuje zamknięcie mieszacza Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem)
44 X Następuje zamknięcie mieszacza Zwarcie czujnika temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem)
48 X Następuje zamknięcie mieszacza Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 2 (z mieszaczem)
4C X Następuje zamknięcie mieszacza Przerwa w czujniku temperatury wody na zasilaniu w obiegu grzewczym 3 (z mieszaczem)
50 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zwarcie w czujniku temperatury wody w pod-grzewaczu lub czujnika funkcji komfortowej
51 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zwarcie czujnika temperatury na wylocie
58 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu lub czujnika funkcji komfortowej
59 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Przerwa w czujniku temperatury na wylocie
90 X X Eksploatacja regulacyjna Zwarcie czujnika temperatury
91 X X Eksploatacja regulacyjna Zwarcie czujnika temperatury
92 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zwarcie w czujniku temperatury cieczy w kolektorze systemów solarnych
93 X X Eksploatacja regulacyjna Zwarcie w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu
94 X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Zwarcie w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu
98 X X Eksploatacja regulacyjna Przerwa w czujniku temperatury
99 X X Eksploatacja regulacyjna Przerwa w czujniku temperatury
9A X X Brak podgrzewu ciepłej wody użytkowej Przerwa w czujniku temperatury cieczy w kolektorze systemów solarnych
9B X X Eksploatacja regulacyjna Przerwa w czujniku temperatury wody w podgrzewaczu
9E X X Eksploatacja regulacyjna Za mały przepływ objętościowy lub jego brak w obiegu kolektora lub czujniku temperatury
9F X X Eksploatacja regulacyjna Błąd modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic
A6 X X Eksploatacja regulacyjna Uszkodzona anoda ochronna
A7 X Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego Moduł obsługowy uszkodzony
b0 X X Blokada palnika Zwarcie w czujniku temperatury spalin
b1 X X Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego Błąd komunikacyjny modułu obsługowego
b5 X X Eksploatacja regulacyjna wg ustawienia fabrycznego Błąd wewnętrzny
b7/td> X X Blokada palnika Błąd wtyku kodującego kotła
b8 X X Blokada palnika Przerwa w czujniku temperatury spalin
bA X Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 2 (z mieszaczem)
bB X Mieszacz reguluje do temperatury na zasilaniu wynoszącej 20°C. Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego do obiegu grzewczego 3 (z mieszaczem)
bC X Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania Błąd komunikacyjny zdalnego stero-wania Vitotrol i ustawienie obiegu grzewczego 1 (bez mieszacza)
bD X Eksploatacja regulacyjna bez zdalnego sterowania Błąd komunikacyjny zdalnego stero-wania Vitotrol i ustawienie obiegu grzewczego 2 ( z mieszaczem )
bF X Eksploatacja regulacyjna Nieprawidłowy moduł komunikacyjny LON
C1 X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego EA1
C2 X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny modułu regulatora systemów solarnych lub regulatora Vitosolic
C3 X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego AM1
C4 X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny zestawu uzupełniającego Open Therm
C5 X X Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy Błąd komunikacyjny pompy wewnętrznej z regulacją obrotów
C6 X Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy Błąd komunikacyjny zewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów,obieg grzewczy 2 (z mieszaczem)
C7 X X Eksploatacja regulacyjna,maks. prędkość obrotowa pompy Błąd komunikacyjny zewnętrznej pompy obiegu grzewczego z regulacją obrotów,obieg grzewczy 1 ( bez mieszacza)
CD X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny Vitocom 100 (magistrala KM)
CE X X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny zewn. Zestaw uzupełniający
CF X Eksploatacja regulacyjna Błąd komunikacyjny modułu komunikacyjnego LON
d6 X x Eksploatacja regulacyjna Wejście DE1 przy zestawie uzupełniają-cym EA1 zgłasza usterkę
d7 X x Eksploatacja regulacyjna Wejście DE 2 przy zestawie uzupełniającym EA1 zgłasza usterkę
d8 X X Eksploatacja regulacyjna Usterka wejścia DE3 przy zestawie uzupełniającym EA 1
dA X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 ( bez mieszacza)
dB X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 ( z mieszaczem)
dC X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Zwarcie w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 ( z mieszaczem)
dd X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 1 ( bez mieszacza)
dE X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 2 ( z mieszaczem)
dF X Ekspl. regulacyjna, niezależna od wpływu temp. pomieszczenia Przerwa w czujniku temperatury pomieszczenia w obiegu grzewczym 3 ( z mieszaczem)
E0 X Eksploatacja regulacyjna Błąd zewnętrznych odbiorników LON
E1 X X Usterka palnika Zbyt wysoki prąd jonizacji podczas kalibracji
E3 X X Usterka palnika Zbyt niski odbiór ciepła podczas kalibracji . Czujnik temperatury wyłącza się
E4 X X Blokada palnika Błąd napięcia zasilania 24V
E5 X X Blokada palnika Błąd wzmacniacza sygnału płomienia
E7 X X Usterka palalnika Zbyt niski prąd jonizacji podczas kalibracji
E8 X X Usterka palnika Prąd jonizacji poza wymaganym zakresem
EA X X Usterka palnika Prąd jonizacji podczas kalibracji poza wymaganym zakresem
Eb X X Usterka palnika Powtarzające się gaśnięcie płomienia podczas kalibracji
EC X X Usterka palnika Błąd parametrów podczas kalibracji
Ed X X Usterka palnika Błąd wewnętrzny
EE X X Usterka palnika Brak sygnału płomienia podczas uruchamiania palnika lub sygnał za słaby.
EF X X Usterka palnika Płomień gaśnie bezpośrednio po wytworzeniu ( podczas czasu zabezpieczającego)
F0 X X Blokada palnika Błąd wewnętrzny
F1 X X Usterka palnika Zadziałał ogranicznik temperatury spalin
F2 X X Usterka palnika Zadziałał ogranicznik temperatury
F3 X X Usterka palnika Podczas startu palnika obecny jest już sygnał płomienia
F8 X X Usterka palnika Zawór paliwowy zamyka się z opóźnieniem
F9 X X Usterka palnika Zbyt niskie obroty wentylaora przy starcie palnika
FA X X Usterka palnika Nie osiągnięto stanu spoczynkowego wentylatora
FC X X Usterka palnika Uszkodzony uniwersalny regulator gazu , nieprawidłowe sterowanie zaworu modulacyjnego lub zablokowana droga spalin
Fd X X Usterka palnika Błąd automatu palnikowego
FE X X Blokada lub usterka palnika Uszkodzona płyta główna lub wtyk kodujący kotła
FF X X Blokada lub usterka palnika Błąd wewnętrzny lub zablokowany przycisk R

Twój piec Vitodens 200-W nie działa?

Wezwij serwis już teraz

785 743 405

Formularz kontaktowy